Kurullar ve Komisyonlar
Fakülte Kurulu Üyeleri 

Prof. Dr. Faruk AYDIN, Dekan

Prof. Dr. D. Serap KURUCA, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Uygar KALAYCI, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Şükrü AYNACIOĞLU, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ömer Fahrettin GÖZE, Seçilmiş Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Orhan DOĞAN, Seçilmiş Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Emre TEPELİ, Seçilmiş Profesör Temsilcisi

Doç. Dr. Derya SİVRİ AYDIN, Seçilmiş Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Abdulhalim ŞENYİĞİT, Seçilmiş Doçent Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Burcu BİLTEKİN, Seçilmiş Dr. Öğretim Üyesi Temsilcisi


Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri 
Prof. Dr. Faruk AYDIN, Dekan

Prof. Dr. Ahmet GÜL, Seçilmiş Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Fatma TÖRE, Seçilmiş Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Ahmet KALAYCIOĞLU, Seçilmiş Profesör Temsilcisi

Doç. Dr. Gürcan VURAL, Seçilmiş Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Birol ŞAFAK, Seçilmiş Doçent Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Oya AKÇA, Seçilmiş Dr. Öğretim Üyesi Temsilcisi

EĞİTİM KOMİSYONU

Prof. Dr. Faruk AYDIN, Dekan

Dr. Öğr. Üyesi Fatih DİLEK, Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Fatma TÖRE, Eğitim Komisyonu Başkanı

Doç. Dr. Özge ÜNLÜ, Dönem 2. İngilizce Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Sema KETENCİ, Dönem 2 Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Burcu BİLTEKİN, Dönem 3 Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma DÜMÜR, Dönem 1 İngilizce Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ŞAHİN, Dönem 1 Koordinatörü


Komisyonun Görevleri:

¬ Fakültemiz anabilim dallarında ders planlarının ve ders bilgi formlarının düzenlenmesi ile ilgili işleri yürütmek,
¬ Kurul sınavlarında sorulacak soruların incelenmesi, toplanması ve kontrolü,
¬ Ölçme –değerlendirme yöntemlerinin uygulanması,
¬ Teorik ve Pratik sınavların yönetmelik ve yönergeye uygun bir biçimde denetlenmesi ve uygulanması
¬ Ders planlarındaki değişikliklerin uygunluğunu, yeni açılacak olan derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarının uygunluğunu, mevcut derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarında yapılan güncellemelerin uygunluğunu denetlemek.

¬ Komisyon, İntibak Komisyonunun görevi içerisinde olan ve “İstanbul Atlas Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi” çerçevesinde öğrencinin almış olduğu dersleri inceler. Komisyon, inceleme sonucunda muaf sayılması gereken ve tekrar alınması gereken dersleri belirttiği tutanağı Dekanlık sekreterliğine iletir.